Youtube ads คืออะไร พร้อมเทคนิคการทำให้ปัง

Surinee
|Updated: Oct 9, 2023

 Youtube ads คืออะไร พร้อมเทคนิคการทำให้ปัง

 

YouTube Ads

 

YouTube จัดเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นในการแบ่งปันวิดิโอในรูปแบบออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลด ดูแชร์วิดิโอได้ โดยมีทั้งประเภท วิดิโอเพลง วิดิโอภาพยนต์ วิดิโนแนะนำต่างๆ วิดิโอบล็อก ซึ่งมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากทำให้ YouTube ได้รับความนิยมจากธุรกิจ เพื่อใช้ในการโปรโมตสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่เราสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจได้อีกด้วย เช่น การสร้างแบรนด์ การโปรโมตสินค้าหรือบริการ การบริการลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของเราได้อีกด้วย

 

มาทำความรู้จัก YouTube Ads 

YouTube Ads เป็นการโฆษณาโดยแสดงผลลัพธ์ออกมาแบบวิดิโอ ที่แสดงผลของโฆษณาบน YouTube จะมีการแสดงบนเว็บไซต์เครือข่ายของพาร์ทเนอร์ต่างๆ ซึ่งมีการแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบกดข้ามไม่ได้ และกดข้ามได้(Skip Ads) โดยYouTube Ads มีการให้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การรับรู้(Awareness), การกระตุ้นให้เกิดความสนใจ(Interest), กระตุ้นการสั่งซื้อสินค้า (Conversion), การเพิ่มจำนวนยอดเข้าชมเว็บไซต์(Website Traffic), เพิ่มยอดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน(App Downloads) เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า YouTube Ads สามารถช่วยให้ธุรกิจในการทำการตลาดได้หลายด้าน ดังนั้นเราควรใช้เครื่องมือนี้ในการทำการตลาดให้เป็นก็จะให้ผลลัพธ์การตลาดที่ดีมากขึ้น แล้วมีประสิทธิภาพที่ดีที่ส่งผลต่อธุรกิจอีกด้วย

รูปแบบของการโฆษณา YouTube Ads

 

YouTube Ads

 

รูปแบบของการโฆษณา YouTube Ads มีการแสดงผลลัพธ์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยเราจะต้องเลือกรูปแบบการทำโฆษณาให้ตรงกับวัตถุประสงค์การทำโฆษณาของเราว่าเราต้องการจะให้โฆษณาแสดงไปที่กลุ่มเป้าหมายอย่างไร ซึ่งมีรูปแบบทั้งหมด 5 รูปแบบดังนี้

 

1. TrueView Ads หรือ Skippable Video Ads 

TrueView Ads หรือ Skippable Video Ads เป็นรูปแบบการโฆษณาบน Youtube ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นการที่โฆษณาและผู้ชมสามารถควบคุมได้ว่าต้องการดูหรือกดข้ามได้เช่นกัน โดย TrueView Ads จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  • TrueView Ads in-stream ads 

เป็นการแสดงก่อนหรือระหว่างวิดิโอหลัก แต่ผู้ที่ชมวิดิโอสามารถกดข้ามได้หลังจากดู “5 วินาที”

  • TrueView Discovery Ads

เป็นการแสดงโฆษณาขนาดเล็กที่เราจะเห็นจากการแสดงถัดจากวิดิโออื่นๆ ในการค้นหาของ YouTube และแสดงผลบนเว็บไซต์เครือข่ายของ Google เช่นกัน

  • TrueView action campaigns 

เป็นการแสดงโฆษณาที่มีการใช้ ปุ่มเรียกใช้งาน (Call-to-action) เช่น ปุ่มซื้อเลย หรือ การลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล การลงทะเบียนสมัครสมาชิก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกดำเนินการได้ด้วยตนเอง

TrueView Ads จึงเหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรับรู้ต่อแบนรด์ของเราว่ามีการขายสินค้าหรือบริการอะไร มีความน่าสนใจอย่างไร ให้ผู้คนจดจำหน้าตาภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ สร้างความรู้สึกกระตุ้นในตัวสินค้าให้เกิดความสใจ ความต้องการในการซื้อจนทำให้เกิดการซื้อสินค้าจริงๆ การเพิ่มยอดดข้าชมเว็บไซต์ของธุรกิจเรา เพิ่มการดาวโหลดแอปพลิเคชันของบริษัท ซึ่งถ้าเรากำลังตามหาโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขว้างการโฆษณาวิธีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของธุรกิจเรา

 

2. Non-Skippable Video Ad 

Non-Skippable Video Ad เป็นรูปแบบการโฆษณาวิดิโอบน YouTube ที่แสดงก่อนหรือระหว่างที่เรากำลังดูวิดิโอ ซึ่งตัวเราไม่สามารถกดข้ามได้เป็นระยะเวลา 6-15 วินาที เป็นการที่ธุรกิจต้องการให้รับรู้ถึงแบรนด์สินค้าที่รวดเร็ว แต่เพราะไม่สามารถกดข้ามได้ก็อาจจะทำให้คนรำคาญได้เช่นกัน 

Non-Skippable Video Ad  เป็นการโฆษณาที่ช่วยให้ธุรกิจนำเสนอข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความรับรู้ต่อแบรนด์ที่รวดเร็ว ถ้ามีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจได้ดูก็จะสนใจในสินค้าหรือบริการได้ดีมากยิ่งขึ้น แต่วิดิโอที่ใช้ทำโฆษณาไม่ควรยาวเกิน 15 วินาที เหมาะสำหรับการโฆษณาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ โฆษณาโปรโมชั่นส่วนลด โฆษณาการรณรงค์ทางสังคมต่างๆ เป็นต้น 

 

3. Bumper Ads 

Bumper Ads เป็นรูปแบบการโฆษณาวิดิโอบน YouTube ที่แสดงก่อนหรือระหว่างที่เรากำลังดูวิดิโอ ซึ่งตัวเราไม่สามารถกดข้ามได้เป็นระยะเวลา 6 วินาที เป็นการที่ธุรกิจต้องการให้รับรู้ถึงแบรนด์สินค้าที่รวดเร็วโดยที่ผู้ชมไม่สามารถกดข้ามได้ ซึ่ง 6 วินาทีเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก อาจจะแสดงรายละเอียดได้ไม่ทั้งหมดแต่โฆาณาประเภทนี้มีบทบาทเป็นตัวกระตุ้นให้คนที่สนใจไปชมวิดิโอที่เป็นตัวเต็ม ซึ่งเราใช้เพื่อแสดงให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นวงกว้าง ด้วยระยะเวลาสั้นๆ ถ้าเราต้องการสร้างความรับรู้ต่อแบรนด์ การโปรโมทสินค้าหรือบริการตัวใหม่ การจัดโปรโมชั่นต่างๆ การทำโฆาณาประเภทนี้ก็จะเหมาะกับธุรกิจเราเป็นอย่างมาก 

 

4. Display Ads 

Display Ads เป็นรูปแบบการโฆษณาวิดิโอบน YouTube ที่แสดงเป็นภาพวิดิโอขนาดเล็กจะอยู่ด้านข้างหรือด้านล่างของวิดิโอที่เราทำการรับชมอยู่ ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นสองประเภทแบบแรกคือ Display Adsแบบมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นโฆษณารูปภาพหรือวิดิโอที่แสดงด้านข้างหรือด้านหลังวิดิโอหลัก อีกแบบDisplay Adsแบบวิดิโอ จะมีแค่การแสดงวิดิโอขนาดเล็กที่แสดงด้านล่างหรือด้านข้างของวิดิโอหลักที่เรารับชม

Display Ads เป็นโฆษณาที่เหมาะกับทุกธุรกิจที่เราต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การสร้างความรับรู้ของแบรนด์ การกระตุ้นให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการ การเพิ่มความต้องการซื้อสินค้า การสั่งซื้อสินค้าบริการ การเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ การเพิ่มจำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยโฆษณาจะปรากฏอยู่ทุกที่ของ YouTube แต่จะไม่แสดงในหน้าแรกของ YouTube 

 

5. Overlay Ads

Overlay Ads เป็นรูปแบบการโฆษณาวิดิโอบน YouTube ที่แสดงเป็นภาพวิดิโอขนาดเล็กที่ซ้อนทับบนวิดิโอหลักซึ่งจะแสดงผลโฆษณาออกมาเป็นแบนเนอร์โดยจะแสดงแค่หน้าของเดสก์ท็อปไม่มีการแสดงในมือถือซึ่งจะปรากฏด้านล่างของวิดิโอเมื่อผู้ชมเริ่มเล่นวิดิโอ ซึ่งจะมีการแสดงไม่เกิน 20 วินาที โดยการโฆษณารูปแบบนี้จะเน้นการสร้างความรับรู้ต่อแบรนด์ กระตุ้นความสนใจ เสนอความต้องการของสินค้าและบริการ การสั่งซื้อสินค้า การเข้าชมเว็บไซต์ การเพิ่มยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นแต่การทำโฆษณาประเภทนี้จะเน้นเจาะจงมากกว่าการทำ Display Ads เพราะทำให้ผู้รับชมวิดิโอเห็นโฆษณาทันทีทำให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเห็นโฆษณาได้มากขึ้น 

 

ข้อดี 5 อย่างของ YouTube Ads

1. สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

Youtube Ads ช่วยทำให้สินค้าและบริการของคุณ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ด้วยการโฆษณาวิดิโอผ่าน Youtube แพลทฟอร์มที่มีผู้ใช้จำนวนมากรองจากการค้นหาของ Google 

2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ 

YouTube มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ใช้ที่สมัครใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประชากรต่าง ๆ เช่นอายุ เพศ สถานที่ตั้ง และความสนใจ ทำให้ผู้ลงโฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและเข้าถึงผู้ชมที่คาดหวังได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 

3. มีความสร้างสรรค์กว่าโฆษณาประเภทอื่น 

ด้วยความที่รูปแบบโฆษณาเป็นวิดิโอ ซึ่งจะทำให้ดึงดูดผู้ชมมากว่าโฆษณาแบบข้อความ และรูปภาพ ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้อย่างง่าย ซึ่งทุกแบรนด์สามารถลงโฆษณาแบบวิดิโอได้ และควบคุมต้นทุนได้ด้วยตนเอง

4. สามารถวิเคราะห์และวัดผลโฆษณาได้ 

YouTube มีเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ผลการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ เช่น YouTube Analytics ซึ่งช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าใจถึงการประสิทธิภาพของโฆษณาที่ต่างกัน รวมถึงติดตามการคลิก การชม และการเกิดการมีส่วนร่วมกับโฆษณาต่างๆ เช่น กดซื้อของ กดสอบถาม 

5. ไม่รบกวนผู้ชมมากจนเกินไป 

แม้ว่าโฆษณา Youtube บางประเภทจะมีระยะเวลาสั้น ๆ ที่ผู้ชมไม่สามารถข้ามได้ แต่โฆษณาแบบ TrueView ยังให้ผู้ชมทางเลือกในการข้ามโฆษณาหลังจาก 5 วินาที ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่สนใจไม่ต้องรับชมโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้อง และสามารถทำให้เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นอีกด้วย

 

ทำ YouTube Ads ยังไงให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ

รู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนที่ณจะเริ่มทำ YouTube Ads ทราบเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด เช่น อายุ เพศ ความสนใจ และพฤติกรรมการใช้งาน ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่เป้าหมายและน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ เนื้อหาของโฆษณาควรมีคุณภาพและน่าสนใจต่อผู้ชม เนื้อหาที่มีค่าเพิ่มและสร้างประโยชน์จริง ๆ สำหรับผู้ชมมักจะมีโอกาสที่สร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ชม เลือกรูปแบบที่เหมาะสม ควรเลือกรูปแบบโฆษณาที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย เช่น TrueView Ads สำหรับการเริ่มต้น โฆษณาที่มีตัวเลือกในการข้าม หรือ Bumper Ads สำหรับเนื้อหาที่ต้องการส่งความสั้น ๆ ถ้าเราไม่แน่ใจ เรามีทีมงาน ที่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ ว่าธุรกิจแบบไหน วิดิโอแบบไหน ที่สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

 

YouTube Ads ประโยชน์กับการทำธุรกิจ

 

YouTube Ads

 

YouTube Ads มีประโยชน์กับการทำธุรกิจทุกประเภทเป็นอย่างมากทำให้ตรงกับวัถุประสงค์ในการทำการตลาดได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง เนื่องจาก YouTube มีฐานผู้เข้าชมขนาดใหญ่ที่หลากหลาย เราสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ เพศ อายุ ที่อยู่ และอื่นๆ เราสามารถวัดผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณาได้ว่าจำนวนการแสดงโฆษณา จำนวนการคลิก จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ และเราสามารถกำหนดงบประมาณโฆษณาที่เหมาะสมตามที่เรากำหนดงบประมาณการตลาดของธุรกิจเราได้ดีมากยิ่งขึ้น

 

สรุป 

YouTube Ads เป็นการทำการตลาดอีกรูปแบบที่นักการตลาดควรทราบเพราะเป็นเครื่องมือช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมากและมีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผู้ใช้งาน YouTube เป็นจำนวนมากซึ่งสามารถทำการโฆษณาได้หลายรูปแบบเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การโฆษณาของเรา เพื่อใช้ในการสร้างความรับรู้ต่อแบรนด์ กระตุ้นความต้องการสินค้าหรือบริการ การสั่งซื้อสินค้า การเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ การดาวน์โหดแอปพลิเคชั่น เป็นต้น