ทำความรู้จัก Google Shopping Ads

Surinee
|Updated: Oct 4, 2023

Google Shopping Ads คืออะไร?

 

Google Shopping Ads

 

Google Shopping Ads ถือว่าจำเป็นการการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เรื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นจากการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ การค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการก่อนการตัดสินใจซื้อผ่านการค้นหา Google การรีวิว ราคา ความปลอดภัย คุณภาพ ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการซื้อสินค้ามากขึ้นเพราะสามารถทำผ่านโทรศัพท์ได้ตั้งแต่การซื้อสินค้าจนถึงการชำระเงิน ซึ่งธุรกิจก็สามารถนำพฤติกรรมของลูกค้ามาทำการสร้างการตลาดออนไลน์เพื่อดึงดูดกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนการซื้อสินค้าได้ เช่นกัน เพื่อให้ตรงตามความต้องการในยุคปัจจุบัน

 

Google Shopping Ads คืออะไร?

 

Google Shopping Ads
ขอบคุณรูปภาพ : Google Support

Google Shopping Ads เป็นการโฆษณาออนไลน์ผ่าน Google ที่ให้บริการเพื่อทำให้ธุรกิจสามารถขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ผ่านการโฆษณาแพลตฟอร์มของ Google Search และ Google shopping ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าจะเจอสินค้าหรือบริการของเราจากการค้นหาสินค้าที่เขาสนใจ

สิ่งที่น่าสนใจคือการแสดงสินค้าของเราพร้อมรูปภาพ ราคา ข้อมูลสินค้าสำคัญอื่นๆ โดยจะแสดงเป็นรูปของแถวหรือกราฟฟิก เช่น ชื่อสินค้า ราคาสินค้า ชื่อร้านออนไลน์ คะแนนความนิยม ข้อความแบบย่อของการโฆษณา โดยถ้าสนใจสามารถคลิกไปที่สินค้าได้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและไปเว็บไซต์ของร้านค้าเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า

 ทำให้ส่งผลดีต่อธุรกิจในการโปรโมตสินค้าบริการของเราให้ไปตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์

 

Google Shopping Ads มีการทำงานแบบไหน?

 

Google Shopping Ads

 

Google Shopping Ads เป็นการโฆษณาออนไลน์ที่ช่วยในการโฆษณาสินค้าและบริการจากการค้นหาของ Google และ บนหน้า Google Shopping ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเปรียบเทียบสินค้าได้ การทำงานของ Google Shopping Ads จะเป็นการสร้างแคมเปญโดยรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการโฆษณา ชื่อสินค้า รูปภาพ ราคา คำอธิบายสินค้า ซึ่งในแต่ละแคมเปญเราสามารถเปรียบเทียบตัวสินค้าได้ เพื่อสร้างแคมเปญโฆษณาที่ดีมากขึ้น ทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราซึ่งเราสามารเลือกคำที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราได้ เราสามารถกำหนดงบประมาณการโฆษณาของเราเองได้ แล้วทำการเผยแพร่บน ทำไมธุรกิจออนไลน์ควรใช้บริการโฆษณา Google Shopping Ads เมื่อมีผู้ค้นหาสนใจก็สามารถกดดูรายละเอียดสินค้าทำการสั่งซื้อ สินค้าก็จะทำการจัดส่ง และเราสามารถใช้ข้อมูลการโฆษณามาทำการปรับแต่งแคมเปญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตได้

Google Shopping Ads มีการแสดงส่วนประกอบสำคัญดังนี้ 

 • รูปภาพ
 • ราคา
 • ชื่อแบรด์ หรือเว็บไซต์แพลตฟอร์มที่ใช้ขายสินค้า

รูปแบบการโฆษณาของ Google Shopping Ads ต่างๆ

 

รูปแบบGoogle Shopping Ads

ขอบคุณรูปภาพ : Google Help

 

Google Shopping Ads จำเป็นอย่างไรกับการทำธุรกิจออนไลน์

 Google Shopping Ads ในการทำการตลาดออนไลน์ ช่วยในการขยายธุรกิจของเราได้ดังนี้

 •  เพิ่มการมองเห็นของธุรกิจ

Google Shopping Ads ช่วยให้ธุรกิจสามารถแสดงสินค้าในรูปแบบที่มีรายละเอียดของรูปภาพสินค้า ที่จะแสดงผลขึ้นเมื่อทำการค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้องทำการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจสินค้า ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพิจารณาเปรียบเทียบสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจากการจัดอันดับของ Google

 •  การวิเคราะห์ผลที่ชัดเจน

Google Shopping Ads มีเครื่องมือในการใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ สามารถนำข้อมูลมาควบคุมงบประมาณการทำโฆษณาได้ ทำให้งบประมาณเหมาะสมมากขึ้น เพื่อปรับแต่งโฆษณาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อเราแก้ไขการโฆษณาจะทำให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกับผู้ที่สนใจได้ดีมากยิ่งขึ้นกับสินค้าบริการของเรา

 •  เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์

Google Shopping Ads กลุ่มเป้าหมายทำการค้นหาสินค้าใน Google ก็จะเจอกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจเรา ทำให้กลุ่มเป้าหมายต้องกดเข้ามาดูสินค้าหรือบริการเพื่อประกอบการตัดสินใจเมื่อทำการคลิกโฆษณาก็จะทำให้ Landing Page ทำให้มีผู้เข้ามาในเว็บไซต์ของเราเพิ่มมากขึ้น อาจมีการสอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการ การดูรายละเอียดสินค้า การกดสั่งซื้อสินค้า การชำระค่าสินค้า สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นการเพิ่ม Conversion ให้กับธุรกิจทั้งสิ้น

 

ขั้นตอนการใช้งาน Google Shopping Ads

 

ขั้นตอน

 1.   สร้างบัญชี Google Ads

สร้างบัญชี Google Ads : คลิก!

 1.   เปิดบัญชี Google Marchant Center

โดยการเปิด Google Marchant Center ต้องเชื่อมโยงกับบัญชี Google Ads

บัญชี Google Marchant Center : คลิก!

 1.   เตรียมข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้าต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนได้แก่ ชื่อสินค้า ราคา รูปภาพ คำอธิบาย แล้วทำการอัพโหลดลงใน Product Feed ที่มีข้อมูลสินค้าที่เราต้องการโฆษณาแล้วนำข้อมูลไปยัง Google Marchant Center ต้องมีการเชื่อมโยงบัญชี Google Ads เพื่อทำให้สามารถใช้ข้อมูลในการทำ Google Shopping Ads ได้

 1.   สร้างแคมเปญ Google Shopping Ads

สร้างแคมเปญ Google Shopping Ads โดยกำหนดงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลการโฆษณา เมื่อทำการตรวจสอบทั้งหมดก็สามารถเผยแพร่โฆษณา สร้างแคมเปญ Google Shopping Ads ของเราได้เลย

 1.   ทำการตรวจสอบ ปรับปรุง

หลังการเผยแพร่ให้เราทำการตรวจสอบผลการโฆษณาเพื่อติดตามประสิทธิภาพปรับปรุงผลการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพในอนาคต

 1.   การจัดส่งสินค้าและการบริการลูกค้า

หลังการที่ลูกค้าทำการซื้อสินค้าหรือบริการเราควรจัดส่งสินค้า ดูแลหลังการขายสินค้าให้ดี เพราะเป็นการสร้างความประทับใจต่อธุรกิจของเราได้

 

Google Shopping Ads คิดค่าโฆษณาอย่างไร?

 

Google Shopping

 

Google Shopping Ads คิดค่าโฆษณาต่อการคลิก Cost Per Click (CPC) ซึ่งก็คือเราจะเสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีคนมาคลิกโฆษณาของเรา โดยเราสามารถตั้งงบประมาณเองได้ หรือสามารถเลือกรูปแบบการโฆษณาแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับแคมเปญได้ ซึ่งสามารถกำหนด เรียงลำดับผลการแสดงผลได้ เราสามารถตั้งราคาสูงสุดที่เรายอมจ่ายในการแสดงสินค้าแล้วเรียงลำดับการแสดงผลไล่ลงไป กำหนดเป็นงบประมาณรายวันเพื่อควบคุมจำนวนการคลิกค่าใช้จ่ายโดยรวมของแคมเปญของเรา สามารถกำหนดวันเวลาที่เราต้องการให้ Google Shopping Ads แสดงผลการโฆษณา เพื่อให้เราสังเกตุพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเราว่าสนใจคลิกโฆษณาเวลาไหนมากที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับแคมเปญให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงพัฒนาโฆษณาของเราให้ดีขึ้นในอนาคต

 

สรุป

Google Shopping Ads เป็นการโฆษณาที่ช่วยในการโปรโมทธุรกิจในรูปแบบการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Google Shopping ที่มีการแสดงผลลัพธ์การค้นหาสินค้าบริการผ่าน Google Search โดยการที่เราหันมาทำการโฆษณาออนไลน์จะทำให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าเป็นการทำโฆษณาแบบออฟไลน์เราก็จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพียงในพื้นที่ใกล้กับธุรกิจของเรา แต่ออนไลน์ทำให้เราสามารถค้นหากลุ่มเป้าหมายได้ตามที่เทคโนโลยีไปถึงก็คือทั่วโลก ยิ่งเราสามารถขุถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากเท่าไหรก็ยิ่งทำให้มูลค่าการขายสินค้าและบริการของเราเพิ่มขึ้นเท่านั้น และเราสามารถกำหนดงบประมาณการโฆษณาเองได้ ทำให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า เมื่อเรามีข้อมูลมากพอก็สามารถปรับปรุงโฆษณาให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อความมีประสิทธิภาพของธุรกิจในอนาคต