รู้จัก AI Marketing ใช้ให้เป็น ยกระดับการตลาดให้ปัง !

Surinee
|Updated: Sep 29, 2023

รู้จัก AI Marketing ใช้ให้เป็น ยกระดับการตลาดให้ปัง !

AI Marketing

การตลาดออนไลน์ในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญกับการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ในการสื่อสารทางออนไลน์กับกลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายของเรา ซึ่งปัจจุบันทั้งเทคโนโลยี และกลุ่มเป้าหมายมีการเติบโตที่รวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีแนวโน้มพัฒนาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์โดยตรง การใช้แพลตฟอร์มต่างๆเป็นสื่อสังคมออนไลน์ในการโฆษณา ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ใช้เป็นโฆษณา ในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการหาพฤติกรรม สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ

ถ้ารไม่ทราบว่าควรจะทำการตลาดออนไลน์อย่างไร เราแนะนำให้คุณลองใช้ AI Marketing เป็นตัวช่วยในการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราไปทำความรู้จัก AI กันก่อนเลยดีกว่า

 

รู้จัก AI คืออะไร

AI (Artificial Intelligence) หรือเรียกอีกชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการทำงานแบบ “คิด”หรือ “เรียนรู้” ให้คล้ายกับมนุษย์ ที่สามารถวิเคราะห์ ประมวลผล เรียนรู้ เข้าใจ ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถาณการณ์ และแก้ปัญหาคล้ายๆกับมนุษย์ได้

AI Marketing คืออะไร

AI Marketing

AI Marketing (การตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์) เป็นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตลาด โดยนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย การสร้างบทความ การวางกลยุทธ์ของการตลาด การติดตามผลลัพธ์การทำการตลาด AI ยังสามารถในการปรับปรุงการตลาดมี่รวดเร็วแม่นยำด้วยการใช้ข้อมูลที่มีจำนวนมาก มาประเมิณพฤติกรรมของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อ ความสนใจ สิ่งที่กระตุ้น การจัดเรียงความสำคัญของการทำการตลาด การจัดลำดับลูกค้า การหาแนวทางแก้ไขปัญหาการตลาดออนไลน์ ช่วยพยากรณ์แนวโน้มการตลาดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 

AI Marketing กับการทำการตลาดออนไลน์

การตลาดที่ดีคือการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ตรงเป้าหมาย ตรงวัตถุประสงค์ของธุรกิจ แล้วเกิดการซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเรา แล้วต้องสามารถปรับเปลี่ยนต่อความต้องการใหม่ๆได้ ดังนั้นการที่เราหันมาใช้เทคโนโลยีในการทำการตลาดก็มีผลดีอย่างมากในการทำธุรกิจ แทนที่เราจะต้องมาใช้ความรู้สึกของตัวเองตัดสินใจ แล้วอาจจะไม่ส่งผลดีเท่าที่ควร AI ช่วยได้หลากหลาย เช่น ช่วยโปรโมทสินค้าบริการของธุรกิจ ช่วยตัดสินใจว่าควรจะทำโฆษณาแบบไหนที่จะเหมาะกับความสนใจ พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแล้วให้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ สามารถช่วยออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาชมเว็บไซต์ ช่วยการจัดอันดับที่ดีมากขึ้นของเว็บไซต์ การทำ SEO ในการค้นหาผ่าน Google ช่วยสร้าง Content ที่เข้าใจง่ายดึงดูดผู้คนจากการทำให้เนื้อหาไม่ซับซ้อน สรุปสิ่งที่สำคัญมาครบถ้วน AI สามารถช่วยตรวจสอบประเมิณเนื้อหาข้อมูลเชิงลึกได้ แล้วสามารถนำมาออกแบบเป็นวีดิโอได้ เราสามารถตั้งค่า AI ให้ตอบรับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ทุกคนคุ้นเคยในชื่อของ Chatbot เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความประทับใจในการตอบกลับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

 

รวมเครื่องมือ AI ที่กำลังมาแรง !

AI Marketing ในปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายในทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งมีอยู่ในโซเซียลในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่เคยทราบ เพราะการทำการตลาดออนไลน์ก็เป็นการโฆษณาที่ธุรกิจเราต้องทำอยู่แล้ว และยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับเราได้ด้วย เราจะมาดูตัวอย่าง AI Marketing กันเลย 

 

  • Google Bard 

 

google bard

 

Google Bard  คือปัญญาประดิษฐ์ที่ Google ออกแบบมาให้อยู่ในประเภทของ Chatbot ซึ่งถูกจัดระบบด้วย LaMDA (Laungage Model for Dialogue Applications) เป็นModel ขนาดเล็กของ Google ที่ใช้จำลองการตอบโต้แบบสนทนา ซึ่ง Google Bard มีการดึงข้อมูลแบบทันที่ (Real-Time) ทำให้มีข้อมูลที่มีความปัจจุบันมาก ณ เวลานั้น ซึ่งสามารถตอบกลับเราเป็นแบบข้อความสนทนา เพื่อช่วยเราค้นคว้า วิจัย คิดค้น การจัดการธุรกิจในด้านต่างๆ สามารถเขียน JS Code ที่สามารถใช้งานได้จริง สามารถแนะนำการสร้างโมเดล และสามารถตอบกลับด้วยรูปภาพได้ ทำให้เวลาที่เราต้องการข้อมูลการทำโฆษณาสามารถค้นหาข้อมูลจาก Google Bard เพื่อใช้เป็นไอเดียการตัดสินใจได้ ทำให้สร้างสรรค์แคมเปญได้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

 

  • AI by Meta

Meta เป็นการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี จากในชีวิตจริง สู่โซเซียลมีเดีย ที่เรียกว่า “`Metaverse” หรืออีกชื่อคือ โลกเสมือนจริง จาก Mark Zuckerberg  ซึ่งล่าสุดได้มรการพัฒนา AI จาาการร่วมมือกันของ Microsoft กับ Meta เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในการสร้างโมเดลขนาดใหญ่ ที่ชื่อว่า “Liama 2” ซึ่งถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ ในการที่เราสามารถใส่คำถาม ข้อมูล เพียงไม่กี่คำ ก็จะได้รับคำตอบกลับมาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่นการสร้างโค้ด สร้างข้อความ แปลภาษา เขียนเนื้อหาบทความในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการทำการตลาดที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทำแคมเปญโฆษณา Liama 2 ก็สามารถช่วยเราได้เช่นกัน โดยใช้หลักความรู้ ความชำนาญ การให้เหตุผล ซึ่งสามารถให้การเข้าถึงข้อมูลแก่ผู็ที่สนใจหรือเราในฐานะที่ใช้ AI ในการทำธุรกิจ

 

  • Chat GPT 

 

chat GDP

 

Chat GPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนามาจาก OpenAI โดยใช้เทคโนโลยี GPT (Generative Pre-trained Transformer) เป็นการตอบคำถามในรูปแบบการสนทนาระหว่างเรากับคอมพิวเตอร์ ที่เหมือนเราได้คุยกับคนจริงๆ ซึ่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือโดยมากจจากฐานข้อมูลจำนวนมาก แต่ข้อมูลของ Chat GPT มีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2021 เท่านั้นก็จะมีข้อจำกัดในการหาข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลเช่นกัน 

Chat GPT มีประโยชน์ในการทำการตลาดออนไลน์เป็นอย่างมาก เช่น สามารถตอบคำถามลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการให้คำแนะนำข้อมูลของสินค้าบริการของธุรกิจเรา สร้างเนื้อหาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์แพลตฟอร์มต่างๆ การเขียนบทความ การรีวิว เนื้อหา สามารถให้ข้อมูลเราวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้า พฤติดรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่เราจะนำมาปรับแผนการตลาดให้มีความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำการตลาดได้ดีประหยัดทรัพยากรเวลาในการพัฒนาธุรกิจ

 

  • Wix ADI

Wix ADI หรือ Artificial Design Inteligence เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถสร้างเว็บไซต์แบบเฉพาะของแต่ละความต้องการตามบุคคลหรือธุรกิจได้ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญมาก โดยเราสามารถระบุ เช่น วัตถุประสงค์ หมวดหมู่ธุรกิจ รูปแบบเว็บไซต์ การจัดวาง สีของเว็บไซต์ เนื้อหาต่างๆ ให้เราโดยอันตโนมัติ และเราสามารถแก้ไขปรับแต่งเว็บไซต์ตามที่ต้องการได้ตลอดเวลา ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเราทำธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ทดลองใช้ Wix ADI : คลิก !

 

  • Chatbot 

 

chatbot

 

แชทบอท (Chatbot) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้โต้ตอบกับคนผ่านการสื่อสารที่เป็นรูปแบบข้อความ โดยใช้ AIในการวิเคราะห์ เป็นการทำให้เสมือนจริงในการสนทนากับผู้ใช้งานผ่านข้อความ​ โดยโปรแกรมที่สนทนากับดราจะถูกเรียกว่าบอท แต่จริงๆคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการตอบโต้อันตโนมัติจากการตั้งค่าที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งบาง AI สามารถตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละคนได้ เช่น Siri ของ Apple ,Google Assitant ของ Google หรือธุรกิจเราเองก็สามารถตั้งค่า Chatbot ได้เพื่อใช้ในการดูแลลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และมีความสนใจในสินค้าหรือบริการของเรา ก็จะทำให้ธุรกิจเรามีความใส่ใจในตัวลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพราะสามารถบริการลูกค้าได้ตลอดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในด้านการให้บุคคลมาตอบคำถาม แล้วเราสามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา ทำให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก

 

ข้อดีของการใช้ AI Marketing ต่อธุรกิจ

AI จะมีประโยชน์ต่อการทำการตลาดของธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงเป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ธุรกิจปรับกลยุทธ์วางแผนตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น มีส่วนช่วยในการทำSEO ในการเพิ่มความสามารถในการค้นหาที่ดีมากยิ่งขึ้น จากการ Search Engine ผ่านคำค้นหาใน Google ทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างโฆษณาหรือข้อเสนอให้เข้ากับความสนใจ ซึ่งเราสามารถกำหนดการสร้างติดตามการตรวจสอบแบบอัตโนมัติได้ทำให้ธุรกิจประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย สามารถใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในการติดต่อสื่อสารได้ทุกขั้นตอน แล้วยังสามารถติดตาวัดผลของการตลาด ทำให้ธุรกิจทราบว่ากลยุทธ์การตลาด การโฆษณา แคมเปญ ที่ทำให้ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ ช่วยจัดลำดับการทำงาน ลูกค้า การติดตามได้อย่างเหมาะสม และสามารถคาดการณ์แนวโน้มการตลาดในอนาคตพฤติกรรมลูกค้า ทำให้ธุรกิจเราสามารถปรับกลยุทธ์ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับทุกการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน

 

สรุป

AI Marketing ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจ แทนที่เราจะใช้ความคิด ความรุ้สึกของเราเองในการตัดสินใจ มันจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้ AI ในการตัดสินใจ วิจัย รวบรวมข้อมูลค้นคว้าให้เราแทน เพราะ AI มีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆมาตลอดที่ค่อยตอบสนองความต้องการของตัวเราในการทำธุรกิจ การตลาดไม่ควรพลาดการใช้ AI ในการช่วยทำแคมเปญโฆษณา ให้มีผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้มาก ช่วยยกระดับการทำงานการตลาดของเราให้ดียิ่งขึ้น สะวก รวดเร็ว มีความทันสมัย ที่พร้อมจะแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างมีคุณภาพ