โฆษณาออนไลน์แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ

Surinee
|Updated: Oct 26, 2023

โฆษณาออนไลน์แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ 

 

โฆษณาออนไลน์

 

การโฆษณาออนไลน์เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน การทำธุรกิจให้สำเร็จในโลกออนไลน์ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ แต่ต้องมีการวางกลยุทธ์การโฆษณาที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเรา เพื่อสร้างการติดตามการขายสินค้าหรือบริการในการทำธุรกิจออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแพลตฟอร์มการโฆษณาที่เหมาะสม เช่น Facebook Instagram Google Ads Tiktok และอื่นๆตามความเหมาะสม การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจมีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามา การโฆษณาออนไลน์ทำให้เราสามารถควบคุมงบประมาณได้ด้วยตนเองทำให้กำหนดเวลาหรืองบประมาณได้เหมาะสมมากขึ้น และสามารถนำข้อมูลการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ปรับปรุง โดยสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยได้ เพื่อปรับการโฆษณาให้ดีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

Google AdWords

 

โฆษณาออนไลน์

 

Google AdWords เป็นการโฆษณาออนไลน์จาก Google โดยธุรกิจเราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะให้เข้าถึงโฆษณาของเรา โดยการกำหนด Keyword หรือคำค้นหา กำหนดงบประมาณการโฆษณาให้เหมาะสม เพราะการจ่ายเงินจะเป็นการที่ถ้ามีคนมาคลิกโฆษณาของเรา เราถึงจะเสียเงินค่าโฆษณาทำให้เราสามารถคำนวณงบประมาณได้ง่ายขึ้น ช่วยเราเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้เรานำไปต่อยอดการทำเว็บไซต์หรือการทำโฆษณาให้ดีมากยิ่งขึ้น 

Google AdWords เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดที่มีหน้าเว็บไซต์ของตนเองโดยสามารถช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางมีประสิทธิภาพ 

Google AdWords จะมีการทำงานโดยใช้ระบบ Pay per click (PPC) เข้าใจง่ายๆคือเราจะเสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีคนมาคลิกโฆษณาของเราในเว็บไซต์ โดยการแสดงผลลัพธ์การโฆษณาบนหน้าการค้นหาจะมีการพิจารณาหลายด้าน เช่น คำค้นหาที่ผู้ใช้งานทำการค้นหาเข้ามามาก งบประมาณ ถ้าเราลงงบประมาณที่สูงก็จะทำให้อันดับการโฆษณาของเราสูงเช่นกัน คุณภาพของการโฆษณา คุณภาพเว็บไซต์ของธุรกิจเราก็มีผลเช่นกัน

Google AdWords เหมาะกับใคร

Google AdWords เหมาะกับธุรกิจทุกประเภททุกขนาด ที่ต้องการเข้าถึงลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างความรับรู้ต่อสินค้าหรือบริการ โดยใช้การแสดงผลผ่านการค้นหาของ Google เพื่อเข้าถึงสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

Google AdWords สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

 • มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพราะเราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่เราต้องการ ว่าต้องการเข้าถึงกลุ่มคนประเภทไหน พฤติกรรมเป็นอย่างไร หรือภูมิภาค ความสนใจเป็นอย่างไร กำหนดช่วงเวลา และมีความยืดหยุ่นสูงในการแก้ไข เป็นต้น
 • วัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคลิก จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการขายสินค้า จำนวนการติดต่อผ่านแต่ละแพลตฟอร์ม การกดปุ่มLine การกดปุ่มโทรศัพท์ เป็นต้น
 • คุ้มค่าต่อการลงทุนในการโฆษณา เพราะการโฆษณาเราสามารถกำหนดงบประมาณได้ด้วยตนเองว่าต้องการงบที่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร 

Google AdWords ถือว่้าเป็นการโฆษณาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับธุรกิจทุกขนาด เพราะ Google มีผู้ใช้บัญชีเป็นจำนวนมากทำให้ตลาดมีขนาดที่ใหญ่ ทำให้เราสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวดเร็ว สามารถเลือกพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา ความสนใจ เพศ อายุ พื้นที่  ภูมิภาคที่เราต้องการ แล้วเรายังสามารถกำหนดงบประมาณได้อีกด้วย

 

SEO 

 

โฆษณาออนไลน์

 

SEO หรือ Search Engine Optimization เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มผลการค้นหาในหน้าเว็บไซต์ในการค้นหาของ Google เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการเข้าชมเว็บไซต์ โดยมีเป้าหมายหลักคือให้หน้าเว็บไซต์ของเราติดอันดับผลการค้นหาเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีผู้คนค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของธุรกิจสินค้าหรือบริการของเรา

SEO ส่งผลดีต่อธุรกิจเป็นอย่างมากเพราไม่ต้องเสียเงินในการโฆษณา เพียงแค่เราตั้งใจทำสื่อบนเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ แต่อาจจะต้องมีการใช้ระยะเวลานานกว่าการทำ Google Ads ที่เราสามารถจ่ายเงินเพื่อซื้ออันดับการโฆษณาได้เลย แต่SEO เมื่อมีการติดอันดับแล้วจะคงอยู่ได้นาน ทำให้เว็บไซต์ของธุรกิจเรามีความน่าเชื่อถือ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของเรา เพิ่มการได้รับความนิยม ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากๆ

SEO เหมาะกับใคร 

SEO เหมาะกับธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางหลากหลาย โดยจะเน้นไปที่การโปรโมตสินค้าหรือบริการ โปรโมชั่น โปรโมตบริการ สร้างความรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ดึงดูดผู้ใช้งานให้มาสมัคร เป็นการทำการตลาดที่อยู่ได้เป็นระยะเวลานานตามคุณภาพของเว็บไซต์ เมื่อเราทำตรงเกณฑ์ของ Google จึงถือเป็นการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน

SEO สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

 • เพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์ของเราจะปรากฏในผลการค้นหาของ Google ทำให้เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าที่มากขึ้น และการที่ติดหน้าแรกทำให้มีความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายการทำ SEO ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เราพยายามทำให้เนื้อหาของเว็บไซต์เรามีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดี ก็จะเพิ่มการตลาดของเราได้อีกมากมาย
 • เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจการที่ผู้คนค้นหาแล้วเจอหน้าเว็บไซต์เราบ่อยก็ทำให้คนจำธุรกิจเราได้ดีมากขึ้น ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ

SEO ก็เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดในการช่วยให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะเป็นการสร้างอันดับการค้นหาให้ดีมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เพื่มโอกาสการขายสินค้าหรือบริการของเรา ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดเป็นอย่างมาก

 

Instagram Business 

 

 

Instagram โฆษณาบนแพลต์ฟอร์มของ Instagram ผ่านการโฆษณาหลากหลายรูปแบบ ของรูปภาพ คลิปวิดิโอ สตอรี่ reels เป็นพื้นที่ ในการทำธุรกิจที่เราจะเจอผู้ที่สนใจคล้ายๆกัน เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง โดยที่ส่งผลดีต่อ SME สามารถทำความเข้าใจและลองทำได้ด้วยตนเอง ถ้ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจก็สามารถก็สามารถคลิกสินค้าบริการ แล้วสามารถกดซื้อสินค้าได้เลยอย่างง่ายดาย

Instagram เหมาะกับทุกขนาดของธุรกิจที่เราสามารถโฆษณาได้หลายรูปแบบ เราจะเสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีคนกดคลิกโฆษณาของเรา โดยเราสามารถเลือกรูปแบบได้ทั้งรูปภาพ วิดิโอ reels แต่การทำโฆษณาแบบนี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำโฆษณาเพื่อดึงดูดผู้คนเข้ามาในธุรกิจ

Instagram เหมาะกับใคร

Instagram เหมาะกับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรุ่นใหม่ถึงวัยทำงานตอนต้น ช่วง 18-34 ปี เพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ ความสนใจ เป็นการกระตุ้นยอดดขายผ่านการโปรโมตสินค้าหรือบริการ ผ่านโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆ เป็นต้น

Instagram สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

 • ทำให้เราสามารถแสดงสินค้าและบริการของเราเพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ได้ หรือเชื่อมต่อไปยังร้านค้าของเรา โดยสามารถทำการซื้อสินค้าโดยตรงผ่าน Instagram
 • Instagram ทำการโปรโมตสินค้าได้ที่เป็นผู้ติดตามหรือไม่ใช่ผู้ติดตามก็ได้ เพียงแค่เราทำโฆษณาที่มีความสร้างสรรค์ดึงดูดผู้บริโภค เหมาะกับธุรกิจสายแฟชั่น ความงาม

Instagram เป็นการทำการตลาดที่สร้างสรรค์เหมาะกับสายแฟชั่น ความงาม เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายและทำได้หลายรูปแบบ รูปภาพ วิดิโอ สตอรี่ เป็นต้น

 

TikTok Ads 

 

 

Tiktok Ads จัดเป็นแอปพลิเคชั่นวิดิโอในสื่อสังคมที่มีการใช้จำนวนมากในทั่วโลก ที่ทำให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง โดยมีรูปแบบการโฆษณาได้แก่ In Feed Ads ,Branded Hashtag ,App Install Ads และ Branded Effects โดยเราทำการทำโฆษณารูปแบบวิดิโอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายก็สามารถทำการตลาดออนไลน์ได้แล้ว 

Tiktok Ads เหมาะกับธุรกิจที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของวัยรุ่น หรือกลุ่มของธุรกิจ จึงมีโอกาสที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการสร้างความรับรู้ต่อแบรนด์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นจำนวนมาก มีส่วนร่วมกับผู้ที่ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Tiktok Ads เหมาะกับใคร

Tiktok Ads เหมาะกับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรุ่นใหม่ โดยเน้นไปที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ คือวัยรุ่นถึงวัยทำงานตอนต้น เพื่อสร้างความรับรู้ความสนใจของสินค้าหรือบริการผ่านวิดิโอสั้นๆในการดึงดูดความสนใจเพื่อกระตุ้นยอดขาย เพิ่มจำนวนผู้ติดตาม สร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ โปรโมตกิจกรรมและคอนเทนต์

Tiktok Ads สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

 • สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมาก Tiktok มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก ทำให้มีส่วนร่วมกับผู้ใช้งานในบัญชีได้
 • เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตามความสนใจ เพศ สถานที่ อายุ ความน่าสนใจ เพื่อทำให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และสามารถเป็นไวรัลได้อย่างรวดเร็ว

Tiktok Ads เป็นแพลตฟอร์มของวัยรุ่นในรูปแบบวิดิโอที่เราสามารถสร้างการรับรู้ของแบรนด์ เพิ่มจำนวนการเข้าเว็บไซต์ การซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเราทำโฆษณาตามกระแสนิยมก็จะสามารถทำให้เป็นไวรัลได้อย่างรวดเร็ว

 

Facebook Ads

 

Facebook Ads

 

Facebook เป็นแพลตฟอร์มการให้บริการสังคมออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู็ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่น แบ่งปันข้อมูล และสร้างสังคมออนไลน์ โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดิโอ การเข้าร่วมกลุ่ม และสื่อสารกับผู้อื่น

Facebook Ads เป็นการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Facebook ที่ช่วยให้ธุรกิจเราสามารถสร้างโฆษณาและกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเราเลือกปัจจัยได้ อายุ เพศ ความสนใจ ที่อยู่อาศัย พฤติกรรม  โดยจะมีการปรากฏบนหน้า Facebook ซึ่งเจอได้หลายที่ ไม่ว่าจะเป็น ฟีดข่าว หน้าโปรไฟล์ Story และแอปพลิดคชั่นอื่นๆของFacebook  

Facebook Ads เหมาะกับใคร

Facebook Ads เหมาะกับธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางหลากหลาย เราสามารถกำหนดงบประมาณตามที่เราต้องการ ใช้ในการโปรโมตสินค้าหรือบริการ โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อดึงดูดสร้างความสนใจให้กับลูกค้า

Facebook Ads สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

 • เราสามารถเพิ่มการมองเห็นของสินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มการรับรู้และความสนใจได้ผ่านการนำเสนอที่น่าสนใจเนื่องจาก Facebook เป็นตลาดขนาดใหญ่เพราะมีผู้ใช้งานจำนวนมาก และเรายังสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ ความสนใจ ที่อยู่อาศัย พฤติกรรม เป็นต้น
 • เพิ่มการกระตุ้นยอดขาย โดยการดึงดูดความสนใจกระตุ้นให้ลูกค้าทำการซื้อสินค้าหรือใช้บริการเนื่องจากเป็นสื่อโฆษณาที่น่าสนใจ และเราสามาถปรับปรุงวิเคราะห์การตลาดได้ตลอดเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Facebook Ads เป็นแพลตฟอร์มทางการตลาดที่ได้รับความนิยมในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายของเรากับธุรกิจ สามารถสร้างการรับรู้เพิ่มความสนใจของสินค้าหรือบริการของเรา ทำให้ส่งเสริมการเพิ่มยอดขายของธุรกิจเราอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

การทำโฆษณาสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภท จุดมุ่งหมายของธุรกิจเราว่าต้องการแบบใด แต่การทำการตลาดหลายแพลตฟอร์มก็จะทำให้เราเข้าถึงจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้น แต่เราควรทำความเข้าใจในการทำงานของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการทำโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุด