ทำความรู้จัก Linkedin Ads

Surinee
|Updated: Oct 26, 2023

ทำความรู้จัก Linkedin Ads

 

Linkedin Ads

 

การโฆษณามีหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะ Google Ads ,Facebook Ads แต่ก็จะมีการโฆษณาที่เน้นไปที่การหากลุ่มธุรกิจกับธุรกิจ หรือก็คือ B2B นั้นก็คือ Linkedin Ads ที่เหมาะกับการทำตลาดประเภทนี้ แล้ว Linkedin Ads คืออะไร ทำงานได้อย่างไร จุดเด่นคืออะไรบ้าง เรามาอ่านข้อมูลกันต่อเลย

 

Linkedin Ads คืออะไร?

 

Linkedin Ads

 

Linkedin Ads เป็นแพลตฟอร์มการโฆษณา ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นมืออาชีพ ธุรกิจต่างๆ ซึ่งทำให้เราเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เจาะจงมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น เป็นสถานที่ที่รวมคนที่ทำงานหรือคนที่ต้องการสร้างความรู้ในสายอาชีพเพื่อใช้เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล ค้นหาโอกาสในการหางานหรือหาพันธมิตรเพื่อร่วมมือทางธุรกิจ โดยธุรกิจเราสามารถโฆษณาสินค้าหรือบริการของเรากับกลุ่มเป้าหมายในอาชีพที่ต้องการความสามารถเฉพาะหรือตำแหน่งงานที่เราต้องการค้นหาผู้คน โดยสามารถกำหนดข้อมูลการคัดกรองเชิงลึกได้ สาขาอาชีพ พื้นที่ที่สนใจ บริษัท แล้วเราสามารถเลือกวิธีการแสดงผลโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรา 

 

Linkedin Ads ทำงานอย่างไร?

Linkedin Ads ทำงานโดยมีการใช้ระบบประมวลผลแบบเรียลไทม์ (Real-Time Bidding) ซึ่งหมายความว่าเป็นการแข่งขันระหว่างธุรกิจเรากับธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้โฆษณาของเราให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาชม เมื่อมีผู้ที่สนใจเข้ามาใน Linkedin Ads จะทำการเลือกโฆษณาที่เหมาะสมให้จากการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ วัตถุประสงค์การโฆษณาว่าต้องการ สร้างความรับรู้ ต้องการดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ ตำแหน่งงาน ทักษะ อุตสาหกรรมแบบไหน วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน ผลงานที่เคยทำงานมา ทำให้เข้าถึงผู้คนแบบมีคุณภาพ เพราะ Linkedin Ads จัดเป็นแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือ ในการสอบถามถึงธุรกิจกับผู้คนมากมาย จึงถือเป็นแพลตฟอร์มที่ดีในการหาพันธมิตร หากผู้เข้าชมมีการคลิกโฆษณา ธุรกิจจะทำการจ่ายเงินตามราคาที่ได้ทำการเสนอไว้กับ Linkedin Ads  

Linkedin Ads จัดเป็น เครื่องมีที่มีความสามารถในการคัดกรองที่ดีมีความน่าเชื่อถือทำให้มีจำนวนการเข้าชมที่สูง Coversion Rates ที่สูงทำให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นโฆษณาของเราได้เยอะขึ้น และมีโอกาสในการตอบรับกับโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ถึงแม้แพลตฟอร์มนี้จะมีงบประมาณที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆแต่ก็มีความสามารถในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพตรงกับวัตถุประสงค์ที่เรียกว่า Matched Audiences ที่เราเข้าถึงฐานกลุ่มเป้าหมายเดิม เพื่อนำมาแปลงในการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีพฤติกรรม ความสนใจที่ใกล้เคียง สามารถ Remarketing กับกลุ่มเป้าหมายที่เคยมีส่วนร่วมกับโฆษณา หรือเราสามารถกำหนดให้ยกเว้นบางกลุ่มที่เราไม่สนใจได้อีกด้วย ทำให้ส่งผลต่อของธุรกิจเป็นอย่างมากและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์การโฆษณาLinkedin Ads

 

 

วัตถุประสงค์การโฆษณาLinkedin Ads มีให้เลือกที่หลากหลาย เพื่อให้ธุรกิจเราบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่เราโฆษณาได้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • การสร้างความรับรู้ (Brand Awareness)

วัตถุประสงค์ช่วยให้ธุรกิจเราเข้สถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ สร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ มักใช้ในการโปรโมตสินค้าหรือบริการใหม่ แคมเปญใหม่ เพื่อสร้างความรับรู้ต่อแบรนด์

 • การดึงดูดดพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ (Website Traffic)

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจดึงดูดผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา มักใช้เพื่อโปรโมทเนื้อหาเว็บไซต์หรือกระตุ้นเพื่อให้เกิดการสมัครสมาชิกการซื้อสินค้า

 • การส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Promotion)

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยธุรกิจส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจเรา โดนเรามักโปรโมตคุณสมบัติ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิเรา เพื่อให้เกิดความสนใจกระตุ้นเพื่อให้เกิดการทดลองหรือการซื้อสินค้า การส่งเสริมโปรโมชั่น ส่วนลดบริการต่างๆของธุรกิจเรา

 • การสรรหาบุคลากร (Talent Acquisition)

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยธุรกิจสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการ์ณที่ต้องการได้อย่างเฉพาะเจาะจงกับตำแหน่งงานที่เราต้องการเปิดรับ เพื่อให้ดึงดูดผู้สมัครที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา

 • การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจเราเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตร ลูกค้าทางธุรกิจโอกาสร่วมงาน ทำให้เราสามารถเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบของ B2B ได้ดีมากยิ่งขึ้น การจัดงานสัมนาต่างๆทางธุรกิจ Linkedin Ads ก็สมารถสร้างความสนใจ กระตุ้น ให้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเข้ามาได้เช่นกัน

การเลือกวัตถุประสงค์ที่เหมาะกับประเภทของแคมเปญ Linkedin Ads ของเรามีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของธุรกิจเราต้องเตรียมพร้อมให้ส่วนของธุรกิจในด้านกลยุทธ์ เนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อให้ผลลัพธ์การโฆษณาเป็นไปตามทีเราคาดหวังไว้เช่นกัน

 

ประเภทของ Linkedin Ads

 

 

Linkedin Ads มีประเภทการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการตลาดของเรา ซึ่งมีประเภทดังนี้

 • Sponsored Content

โฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โฆษณาประเภทนี้ปรากฏใน Feed ของผู้ใช้งานใน Linkedin ในรูปแบบของการสนับสนุนทางธุรกิจ โดยเราสามารถกำหนดปัจจัยต่างๆไก้ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงาน ทักษะ ความสนใจ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ เป็นต้น

 • Sponsored Messaging

โฆษณาที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งข้อความไปหากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยที่เราเป็นคนกำหนดเป้าหมายได้ว่าต้องการให้ข้อความไปหาผู้คนที่สนใจ ตามปัจจัยที่เราตั้งไว้ ความสนใจ ตำแหน่งงาน ทักษะ อุตสาหกรรม ความสนใจต่างๆ เป็นต้น

 • Text Ads 

โฆษณาแบบข้อความโดยจะมีการปรากฏในแถบด้านขวาของหน้าผลลัพธ์การค้นหาหรือหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน Linkedin Ads

 • Dynamic Ads 

โฆษณาช่วยให้ธุรกิจสามารถแสดงโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเน้นไปที่การโปรโมตสินค้าหรือบริการของธุรกิจของเรา

 • Carousel Ads

โฆษณาประเภทภาพสไลด์ เป็นประเภทที่ช่วยให้เรานำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแบบเต็มรูปแบบที่เราต้องการกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเรา

 • Video Ads 

โฆษณารูปแบบของวิดิโอ เป็นรูปแบบที่ช่วยให้ธุรกิจเรานำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 • Job Ads 

โฆษณาที่ช่วยธุรกิจในการโปรโมตตำแหน่งงานที่มีอยู่ได้ โฆษณาประเภทนี้จะแสดงผลในหน้าการค้นหาหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน Linkedin 

ธุรกิจควรเลือกประเภทโฆษณาให้ตรงกับเป้าหมายทางการตลาดของเราเช่น หากเราต้องการที่จะเสนอบริการตัวใหม่เราควรใช้ประเภทโฆษณา Sponsered Content ก็จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ถ้าเราต้องการเพิ่มยอดขายของสินค้าและบริการ Dynamic Ads ก็ถือเป็นอีกตัวเลือกที่เหมาะสม ยิ่งเราเลือกประเภทได้ตรงวัตถุประสงค์มากเท่าไหรก็ยิ่งเพิ่มจำนวนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเท่านั้น ก็จะยิ่งทำให้การโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพ คุณภาพที่ดีมากขึ้น

 

ประโยชน์ของ Linkedin Ads ที่เราควรรู้

Linkedin Ads ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพสูงสำหรับธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงหรือการหาพันธมิตรทาธุรกิจแบบ B2B แพลต์ฟอร์มนี้มีความสามารถสูงในการเชื่อมต่อมืออาชีพกว่า 830 ล้านคนทั่วโลกทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีศักยภาพ วัดประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาได้ ว่าการแสดงผล การคลิก การเข้าชมเว็บไซต์ การสมัครงาน เป็นอย่างไรเพื่อช่วยในการที่เราปรับปรุงแคมเปญให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ค่าใช้จ่ายถือว่าเหมาะสม เนื่องจาก Linkedin Ads จะมีการเสนอราคาที่หลากหลาย ธุรกิจเราสามารถเลือกกำหนดราคาได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นแบบ CPC, CPM 

 

สรุป

Linkedin Ads เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำลังค้นหาอาชีพ หรือการที่เราหาพันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ แบบ “B2B” เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโฆษณาได้อย่างแม่นยำ วัดประสิทธิภาพของแคมเปญ และกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการโฆษณาได้เอง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เราควรใช้ในการทำการตลาด